Thành tích nổi bật

Các hình thức khen thưởng 10 năm gần đây của Nhà trường:

TT

Năm khen thưởng

Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

Cấp ký quyết định

1.

2000

Huân chương lao động hạng nhì Quyết định Số 27 KT/CT, ngày 02/02/2000

Chủ tịch nước

2.

2001

Bằng khen của UBND Tp.Hồ Chí Minh Có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”

Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh

3.

2003

Bằng khen của UBND Tp.Hồ Chí Minh Tổ chức tốt cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần II

Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh

4.

2004

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Giải khuyến khích cuộc thi chung khảo toàn quốc Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.

2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010 theo Quyết định số 3759/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.

2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 2307/QĐ-BGDĐT ngày 02/6/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7.

2011

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thành phố theo Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh

8.

2011

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 24/03/2011

Thủ tướng Chính phủ

9.

2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình công tác học sinh sinh viên giai đoạn 2009-2012 Quyết định số 2564/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10.

2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 Quyết định số 5831/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11.

2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013 Quyết định số 5378/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

2016

Huân chương lao động hạng I

Chủ tịch nước


--%>
Top