Hội thảo khoa học cấp khoa: “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; quyền tự do của con người, quyền dân chủ của công dân, chế độ hôn nhân và gia đình trong Bộ luật Hình sự năm 2015”

Nhằm tạo ra diễn đàn khoa học, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong thực tiễn áp dụng quy định mới về các tội phạm thuộc Chương XIV, XV và XVII của Bộ luật Hình sự năm 2015, sáng ngày 18/11/2020 tại phòng A.905 trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra hội thảo của Khoa Luật Hình sự với chủ đề “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự; quyền tự do của con người, quyền dân chủ của công dân; chế độ hôn nhân và gia đình trong Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Hội thảo được chủ trì bởi PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và TS. Phan Anh Tuấn với sự tham gia của các giảng viên Khoa Luật Hình sự và các giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát, học viên cao học.

Hội thảo đã trao đổi, thảo luận9 bài tham luận:

  • “Bàn về phân biệt tội giết con mới đẻ với tội vứt bỏ con mới đẻ” - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa trình bày;
  • "Hành vi khách quan của các tội xâm phạm tình dục tại Chương XIV BLHS năm 2015" - NCS.ThS. Lê Vũ Huy trình bày;
  • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo luật Hình sự Việt Nam - NCS. ThS. Lê Vũ Huy và ThS. Trần Văn Thượng trình bày;
  • Tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi - bổ sung năm 2017)” - ThS. Phan Thị Phương Hiền trình bày;
  • Một số vấn đề về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện - NCS.ThS. Mai Thị Thuỷ trình bày;
  • Định tội danh trong trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu của nhiều cấu thành tội phạm trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm của con người - TS. Phan Anh Tuấn trình bày;
  • Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân từ xử phạt vi phạm hành chính đến xử lý hình sự - ThS. Nguyễn Thành Bá Đại , ThS. Trần Ngọc Lan Trung trình bày;
  • Xác định tuổi của người bị hại là người dưới 16 tuổi trong các tội xâm phạm tình dục tại Chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 - NCS.ThS. Lê Vũ Huy trình bày;
  • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - NCS.ThS. Mai Khắc Phúc trình bày.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và tranh luận xung quanh các vấn đề pháp luật gắn với thực tiễn đời sống

NCS.ThS. Lê Vũ Huy phân tích một số hạn chế trong hướng dẫn áp dụng pháp luật về Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Theo NCS.ThS. Lê Vũ Huy, tội phạm hình sự nói chung hay tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đang là một trong những vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trẻ em. Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại tình dục vẫn gặp phải nhiều khó khăn, rào cản. Vì vầy, cần nhanh chóng giải quyết các khúc mắc ở những quy định, hướng dẫn để kịp thời bảo vệ trẻ em.

ThS. Trần Văn Thượng đang nêu những đánh giá cá nhân về sự giống nhau giữa các điều khoản

Xoay quanh sự trùng lặp về hành vi giữa quy định, ThS. Trần Văn Thượng đã đưa ra một vài ý kiến về sự chồng lấn giữa hành vi quan hệ tình dục và dâm ô. Bên cạnh đó, vấn đề quan hệ tình dục với người bệnh, người tàn tật cũng được ThS. Trần Văn Thượng nhấn mạnh.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa trăn trở trước hàng loạt các vụ án thương tâm diễn ra xoay quanh chủ đề "giết con mới đẻ" và "vứt bỏ con mới đẻ" vào nửa đầu năm 2020

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ ra những quy định mới của BLHS năm 2015 về Tội vứt bỏ con mới đẻ và một số hạn chế trong thực tiễn áp dụng pháp luật,phân tích các đặc điểm cơ bản để phân biệt "Tội giết con mới đẻ"  "Tội vứt bỏ con mới đẻ", từ đó kiến nghị về giải thích pháp luật để áp dụng chính xác và thống nhất pháp luật.

ThS. Phan Thị Phương Hiền kiến nghị về vấn đề định tội, phân biệt giữa “Tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi"

Về "Tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi", ThS. Phan Thị Phương Hiền đưa ra những quan điểm, ý kiến để phân tích dấu hiệu định tội cơ bản của hai tội danh này, đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật.

TS. Phan Anh Tuấn đã nêu lên quan điểm về định tội danh trong các tội xâm phạm tính mạng, nhân phẩm, sức khỏe của con người

TS. Phan Anh Tuấn đã đưa ra quan điểm về định tội danh trong trường hợp hành vi thoả mãn dấu hiệu của nhiều cấu thành tội phạm, qua đó phân tích một số điểm chưa hợp lý trong việc xây dựng một số khung hình phạt ở một số tội phạm cụ thể.

Buổi Hội thảo kết thúc thành công và tốt đẹp

Sau gần 04 giờ thảo luậnPGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa đã phát biểu bế mạc Hội thảo, gửi lời cảm ơn các vị khách mời cùng giảng viên đã tham dự Hội thảo.

Nội dung: Tâm Nhi, Minh Tâm, Phương Thảo

Hình ảnh: Ngọc Thắng, Lê Tiến

Ban Truyền thông Ulaw


--%>

Top